COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

3. Cookie và các công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cung cấp, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung, cung cấp và đo lường quảng cáo, hiểu hành vi của người dùng và cung cấp trải nghiệm an toàn hơn.

Bạn có thể xóa hoặc từ chối cookie bằng cách sử dụng trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của mình, nhưng trong một số trường hợp, làm như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3.1 Định nghĩa của "Cookie"

Cookie là những đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như các thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. cố gắng đảm bảo rằng các quảng cáo hoặc ưu đãi bạn thấy trực tuyến phù hợp hơn với bạn. Những "cookie" này có thể được chia thành 4 loại , mỗi trong số đó được nêu dưới đây.

3.2 Các loại bánh quy

3.2.1 Cookie cần thiết nghiêm ngặt

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ cơ bản của trang web của chúng tôi, chẳng hạn như truy cập trang web của chúng tôi hoặc mua hàng, những cookie này là cần thiết. Nếu bạn tắt các cookie này, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

3.2.2 Cookie hiệu suất

Loại này thu thập thông tin ẩn danh về cách mọi người sử dụng trang web và dữ liệu được hợp nhất với những người dùng khác để cho phép chúng tôi cải thiện cách trang web hoạt động. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng đến trang web của chúng tôi, duyệt qua hoặc sử dụng trang web của chúng tôi và đánh dấu các lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện các lĩnh vực như điều hướng, trải nghiệm mua sắm và chiến dịch tiếp thị. Dữ liệu được lưu trữ bởi các cookie này không bao giờ hiển thị chi tiết cá nhân mà từ đó danh tính cá nhân của bạn có thể được thiết lập. Nếu bạn tắt hoặc chọn không sử dụng các cookie này, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định của các trang web và dịch vụ của chúng tôi và điều đó có thể làm giảm sự hỗ trợ hoặc thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.

3.2.3 Cookie chức năng

Các cookie này có thể ghi nhớ các hoạt động như tùy chọn của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn và cải thiện mô hình hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn từ chối những cookie này, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng nhất định của các trang web của chúng tôi.

3.2.4 Cookie Nhắm mục tiêu hoặc Cookie Quảng cáo

Những cookie này thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn để làm cho quảng cáo được cá nhân hóa hơn đối với bạn. Các cookie này có thể ghi nhớ các trang web bạn đã truy cập và chia sẻ chúng với các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà quảng cáo. Nếu bạn từ chối những cookie này, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng nhất định của các trang web và dịch vụ của chúng tôi, và nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.

3.2.5 Xã hội N etworking C ookies

Các cookie này được sử dụng để cho phép bạn chia sẻ các trang và nội dung trên các trang web và dịch vụ của chúng tôi thông qua mạng xã hội của bên thứ ba và các trang web khác. Những cookie này cũng có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo. Nếu bạn từ chối những cookie này, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng nhất định của trang web của chúng tôi và nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn .

3,3 Cookie do Bên thứ ba đặt

Bạn cũng có thể gặp các cookie trên các trang web của chúng tôi được đặt bởi các bên thứ ba. Ví dụ: khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi trực tuyến, nhà cung cấp thương mại điện tử của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác. Chúng tôi cũng có thể cho phép các bên thứ ba đặt cookie trên trang web của chúng tôi để theo dõi thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn và / hoặc trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba, bao gồm cả việc gửi cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin đó, có thể bao gồm tiếp thị lại các sản phẩm của chúng tôi và các dịch vụ mà bạn đã xem trên các trang web của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba.
Tuyên bố về Cookie này không áp dụng cho các cookie, ứng dụng, công nghệ hoặc trang web được sở hữu và / hoặc điều hành bởi bên thứ ba, hoặc các hoạt động của bên thứ ba đó, ngay cả khi họ sử dụng hoặc truy cập công nghệ của chúng tôi để lưu trữ hoặc thu thập thông tin. Để hiểu cách các bên thứ ba sử dụng cookie, vui lòng xem lại chính sách bảo mật của họ.

3,4 Kiểm soát và Chọn không sử dụng Cookie

Bạn có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình để ngăn cookie được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Phần “trợ giúp” của trình duyệt của bạn thường sẽ cung cấp chi tiết về cách quản lý cài đặt cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, như đã lưu ý ở trên, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng của các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

3.5 Khác S không tương tự  T echnologies

DPAPI (Giao diện Lập trình Ứng dụng Bảo vệ Dữ liệu) là một giao diện lập trình ứng dụng mật mã đơn giản có sẵn dưới dạng thành phần tích hợp sẵn trong Windows 2000 và các phiên bản mới hơn của hệ điều hành Microsoft Windows. Về lý thuyết, API bảo vệ dữ liệu có thể cho phép mã hóa đối xứng của bất kỳ loại dữ liệu nào; trên thực tế, công dụng chính của nó trong hệ điều hành Windows là thực hiện mã hóa đối xứng các khóa cá nhân không đối xứng, sử dụng bí mật của người dùng hoặc hệ thống như một đóng góp đáng kể của entropy. DPAPI có thể giúp đến ghi lại và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Dữ liệu Cube là một ứng dụng đơn giản cho ing kỷ lục  ing analyz dữ liệu cá nhân.

Nếu bạn chọn từ chối cookie, như đã lưu ý ở trên, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng của các trang web và dịch vụ của chúng tôi.