ВАШИТЕ ПРАВА

4. Вашите права

4.1 Ние преземаме разумни чекори за да осигуриме дека вашите лични податоци се точни, целосни и ажурирани4 Врз основа на заштита на вашата приватност , ги имате следниве права:

Вие имате право да контактирате да знаеме дали вашите лични податоци се обработуваат или не, и, кога тоа е случај, пристап до личните податоци и информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на целите на обработката и категориите на засегнатите лични податоци.
Вие имате право да контактирате да ги исправиме или избришеме вашите неточни лични податоци во врска со Земајќи ги предвид целите на обработката, можете исто така да имате нецелосни лични податоци завршени, вклучително и со обезбедување на дополнителна изјава.
Вие имате право да добиете од нас бришење на лични податоци што се однесуваат на себе си.
Вие имате право да контактирате со нас да постави ограничување на обработката, што ги ограничи нашите надлежни за обработка
Вие имате право да ги примате личните податоци давате во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат и да ги пренесувате тие податоци на трета страна.
Имате право да контактирате со нас за да направите вашиот приговор на основи поврзани со вашата конкретна ситуација, во било кое време на обработката на личните dat a.
Ти имаат право да не подлежат на одлука заснована исклучиво на автоматска обработка, вклучувајќи профилирање, што произведува правни ефекти што се однесуваат на вас или слично значително влијаат на вас. Кога треба да го реализирате ова право, контактирајте не за да понудиме помош.
За да ја заштитиме приватноста и безбедноста на вашите лични податоци, може да побараме податоци од вас за да ни овозможите да го потврдиме вашиот идентитет и право на пристап до такви податоци, како и да ги бараме и да ви ги обезбедиме личните податоци што ги одржуваме. Постојат случаи кога важечките закони или регулаторни барања дозволуваат или бараат од нас да одбиеме да обезбедиме или избришеме некои или сите лични податоци што ги одржуваме.
Може да не контактирате за да ги остварите вашите права. Ние ќе одговориме на вашето барање во рок од 30 денови

4.2 Проверка Y нашите D etails

Како можам да ги проверам личните податоци
Можете да ги проверите вашите лични податоци преку внесување на „Моја сметка“.

Бришењето i nformation
Ве молиме c на такт нас кога ќе најдете дека е неопходно да ја избришете вашата i формирање n:

Лично податоци за обезбедување, подобрување и развој на нашите производи и услуги. Ако овој тип на податоци е избришан, вашата сметка ќе биде близу бидејќи вашата сметка не може да се користи нормално без овој тип на податоци.
Лично податоци што ги користиме за да комуницираме со вас. Ако овој тип на податоци е избришан, нема да можеме да ве контактираме. Ве молиме, донесувајте одлуки претпазливо.
Лично податоци за понуда и мерење на насочени реклами и услуги. Ако овој тип на податоци е избришан, нема да ги добиете најновите вести за маркетинг и персоналните услуги за купување.
Лично податоци во врска со унапредување на безбедноста и безбедноста. Ако овој тип на податоци се избришани, вашиот профил ќе биде силно се закани дека може да не го користите вашиот accou n t нормално.

Ако ги избришете вашите податоци, ние немаме обврска да ги задржуваме вашите податоци и може да избришеме кој било или сите ваши податоци без одговорност. Сепак, може да задржиме податоци поврзани со вас, ако сметаме дека е потребно да се спречи измама или злоупотреба во иднина, доколку тоа го бара законот, или за легитимни цели, како што се анализа на нелични податоци, враќање на сметка, ревизија на нашите записи и спроведување на нашите права и обврски според нашите договори.

4.3 Деца

Потврдете дека кога се согласувате со оваа изјава за приватност, вашата возраст е најмалку 16 години или имате одобрение за старател. Ве молиме веднаш контактирајте не доколку сте свесни дека дете под 16 години ни доставило лични податоци.