JOU RECHTEN

4. Uw rechten

4.1 We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist, volledig en up-to-date zijn4 Op basis van de bescherming van uw privacy heeft u de volgende rechten:

U heeft het recht om contact op te nemen ons om te weten of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt, en, waar dat het geval is, toegang tot de persoonlijke gegevens en informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de doeleinden van de verwerking en de betreffende categorieën persoonsgegevens.
U heeft het recht om contact op te nemen ons om uw onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking staat het u ook vrij om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
U heeft het recht om van ons te verkrijgen het wissen van persoonlijke gegevens over uzelf.
U heeft het recht om contact met ons op te nemen om de beperking van de verwerking in te stellen, waardoor onze verwerkingsautoriteiten werden beperkt
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen u verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en deze gegevens aan een derde partij over te dragen.
U heeft het recht om contact met ons op te nemen om: te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens a.
U het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft. Wanneer u dit recht moet realiseren, neem dan contact met ons op om hulp te bieden.
Om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we gegevens van u opvragen om ons in staat te stellen uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, evenals om te zoeken naar en u te voorzien van de persoonlijke gegevens die wij bewaren. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of regelgevende vereisten ons toestaan of verplichten om te weigeren om sommige of alle persoonlijke gegevens die we bewaren te verstrekken of te verwijderen.
U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. We zullen binnen 30 op uw verzoek reageren dagen.

4.2 Controle U w D IJZE

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens controleren?
U kunt uw persoonlijke gegevens controleren door "Mijn account" in te voeren.

Uw i nformatie wissen
Gelieve c op tact ons wanneer u het nodig vinden om uw i n formatie te verwijderen:

persoonlijk gegevens voor het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten. Als dit type gegevens wordt verwijderd, wordt uw account gesloten omdat uw account zonder dit type gegevens niet normaal kan worden gebruikt.
persoonlijk gegevens die we gebruiken om met u te communiceren. Als dit soort gegevens worden verwijderd, kunnen we geen contact met u opnemen. Neem uw beslissingen alstublieft voorzichtig.
persoonlijk gegevens om gerichte advertenties en diensten aan te bieden en te meten. Als dit soort gegevens worden verwijderd, ontvangt u niet het laatste marketingnieuws en gepersonaliseerde winkeldiensten.
persoonlijk gegevens met betrekking tot het bevorderen van veiligheid en beveiliging. Als dit soort gegevens is verwijderd, wordt uw account sterk worden bedreigd dat u uw Accou n t niet normaal kunnen gebruiken.

Als u uw gegevens verwijdert, zijn wij niet verplicht om uw gegevens te bewaren en kunnen wij uw gegevens geheel of gedeeltelijk verwijderen zonder aansprakelijkheid. We kunnen echter gegevens met betrekking tot u bewaren als we van mening zijn dat dit nodig kan zijn om fraude of toekomstig misbruik te voorkomen, indien wettelijk vereist, of voor legitieme doeleinden, zoals analyse van niet-persoonlijke gegevens, accountherstel, controle van onze administratie en het afdwingen van onze rechten en verplichtingen onder onze overeenkomsten.

4.3 Kinderen

Bevestig dat wanneer u akkoord gaat met deze privacyverklaring, uw leeftijd ten minste 16 jaar oud is of dat u toestemming heeft van een voogd. Neem onmiddellijk contact met ons op als u merkt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt.