DINA RÄTTIGHETER

4. Dina rättigheter

4.1 Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade4 Baserat på skydd för din integritet har du följande rättigheter:

Du har rätt att kontakta oss att veta om dina personuppgifter behandlas eller inte, och, där så är fallet, tillgång till personuppgifter och information, inklusive men inte begränsat till syftet med behandlingen och de berörda kategorierna av personuppgifter.
Du har rätt att kontakta oss för att korrigera eller radera dina felaktiga personuppgifter angående. Med hänsyn till syftet med behandlingen är du också fri att ha ofullständiga personuppgifter ifyllda, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.
Du har rätt att få från oss radering av personuppgifter om dig själv.
Du har rätt att kontakta oss för att ställa in begränsningen av behandlingen, vilket begränsade våra behandlingsmyndigheter
Du har rätt att få personuppgifterna du tillhandahåller i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och för att överföra dessa data till en tredje part.
Du har rätt att kontakta oss till göra din invändning av skäl som rör din speciella situation, när som helst mot behandling av personuppgifter .
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut enbart baserat på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt. När du behöver förverkliga denna rättighet, vänligen kontakta oss för att erbjuda hjälp.
För att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter kan vi begära information från dig för att göra det möjligt för oss att bekräfta din identitet och rätt att få tillgång till sådan information, samt att söka efter och förse dig med de personuppgifter vi underhåller. Det finns tillfällen där tillämpliga lagar eller lagstadgade krav tillåter eller kräver att vi vägrar att tillhandahålla eller ta bort en del eller alla de personuppgifter som vi har.
Du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Vi svarar på din begäran inom 30 dagar.

4.2 Kontroll Y våra D etails

Hur kan jag kontrollera mina personuppgifter
Du kan kontrollera dina personuppgifter genom att ange "Mitt konto".

Ta bort din i nformation
Vänligen c takt oss när du tycker att det är nödvändigt att ta bort din i n formation:

Personlig data för att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Om denna typ av data tas bort kommer ditt konto att vara nära eftersom ditt konto inte kan användas normalt utan denna typ av data.
Personlig uppgifter som vi använder för att kommunicera med dig. Om denna typ av data raderas kommer vi inte att kunna kontakta dig. Vänligen fatta dina beslut försiktigt.
Personlig data för att erbjuda och mäta riktade annonser och tjänster. Om denna typ av data raderas kommer du inte att få de senaste marknadsföringsnyheterna och personliga shoppingtjänsterna.
Personlig uppgifter om främjande av säkerhet. Om denna typ av data tas bort, kommer ditt konto att starkt hotade att du inte kan använda din Accou n t normalt.

Om du raderar dina uppgifter har vi ingen skyldighet att behålla dina uppgifter och vi kan radera någon eller alla dina uppgifter utan ansvar. Vi kan dock behålla data relaterade till dig om vi anser att det kan vara nödvändigt att förhindra bedrägeri eller framtida missbruk, om det krävs enligt lag eller för legitima ändamål, såsom analys av icke-personuppgifter, kontoåtervinning, granskning av våra register och genomdriva våra rättigheter och skyldigheter enligt våra avtal.

4.3 Barn

Bekräfta att när du godkänner detta sekretesspolicy är din ålder minst 16 år gammal eller så har du en vårdnadshavares auktorisation. Kontakta oss omedelbart om du blir medveten om att ett barn under 16 år har gett oss personuppgifter.