QUYỀN LỢI CỦA BẠN

4. Quyền của bạn

4.1 Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật4 Dựa trên việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn , bạn có các quyền sau:

Bạn có quyền liên hệ chúng tôi để biết liệu dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không và trường hợp đó xảy ra, quyền truy cập vào dữ liệu và thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích xử lý và các loại dữ liệu cá nhân liên quan.
Bạn có quyền liên hệ chúng tôi để sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân không chính xác của bạn liên quan. Có tính đến các mục đích của việc xử lý, bạn cũng có thể tự do hoàn thành dữ liệu cá nhân chưa hoàn chỉnh, bao gồm cả việc cung cấp một bản sao kê bổ sung.
Bạn có quyền lấy từ chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bản thân bạn.
Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để đặt giới hạn xử lý, điều này đã giới hạn các cơ quan xử lý của chúng tôi
Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân bạn cung cấp ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và để truyền những dữ liệu đó cho bên thứ ba.
Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để đưa ra phản đối của bạn trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, bất cứ lúc nào để xử lý dữ liệu cá nhân a.
Bạn có quyền không phải tuân theo một quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm hồ sơ, mà tạo ra các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn tương tự. Khi bạn cần nhận ra quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đề nghị trợ giúp.
Để bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu dữ liệu từ bạn để cho phép chúng tôi xác nhận danh tính và quyền truy cập của bạn vào dữ liệu đó, cũng như tìm kiếm và cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân mà chúng tôi duy trì. Có những trường hợp luật hiện hành hoặc các yêu cầu quy định cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi từ chối cung cấp hoặc xóa một số hoặc tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi duy trì.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện các quyền của mình. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.

4.2 Kiểm tra Y etails D của chúng tôi

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra dữ liệu cá nhân của mình
Bạn có thể kiểm tra dữ liệu cá nhân của mình bằng cách nhập "Tài khoản của tôi".

Xóa thông tin chảy i của bạn
Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn thấy cần thiết phải xóa hình thức i n của bạn:

Cá nhân dữ liệu để cung cấp, cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu loại dữ liệu này bị xóa, tài khoản của bạn sẽ bị đóng vì tài khoản của bạn không thể được sử dụng bình thường nếu không có loại dữ liệu này.
Cá nhân dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để liên lạc với bạn. Nếu loại dữ liệu này bị xóa, chúng tôi sẽ không thể liên hệ với bạn. Vui lòng đưa ra quyết định của bạn một cách thận trọng.
Cá nhân dữ liệu để cung cấp và đo lường các quảng cáo và dịch vụ được nhắm mục tiêu. Nếu loại dữ liệu này bị xóa, bạn sẽ không nhận được tin tức tiếp thị mới nhất và các dịch vụ mua sắm được cá nhân hóa.
Cá nhân dữ liệu liên quan đến việc thúc đẩy an toàn và bảo mật. Nếu loại dữ liệu bị xóa, tài khoản của bạn sẽ bị đe dọa mạnh mẽ mà bạn có thể không sử dụng accou n t của bạn bình thường.

Nếu bạn xóa dữ liệu của mình, chúng tôi không có nghĩa vụ phải giữ lại dữ liệu của bạn và chúng tôi có thể xóa bất kỳ hoặc tất cả dữ liệu của bạn mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu liên quan đến bạn nếu chúng tôi tin rằng điều đó có thể cần thiết để ngăn chặn gian lận hoặc lạm dụng trong tương lai, nếu luật pháp yêu cầu hoặc cho các mục đích hợp pháp, chẳng hạn như phân tích dữ liệu phi cá nhân, khôi phục tài khoản, kiểm tra hồ sơ của chúng tôi và thực thi các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các thỏa thuận của chúng tôi.

4.3 Trẻ em

Vui lòng xác nhận rằng khi bạn đồng ý với điều khoản về quyền riêng tư này, độ tuổi của bạn từ 16 tuổi trở lên hoặc bạn có sự ủy quyền của người giám hộ. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn biết rằng trẻ em dưới 16 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân.