DINE RETTIGHETER

4. Dine rettigheter

4.1 Vi tar rimelige tiltak for å sikre at dine personlige data er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte4 Basert på beskyttelse for personvernet ditt , har du følgende rettigheter:

Du har rett til å kontakte oss å vite om dine personopplysninger blir behandlet eller ikke, og, der det er tilfelle, tilgang til personopplysningene og -informasjonen, inkludert, men ikke begrenset til formålene med behandlingen og de aktuelle personopplysningskategoriene.
Du har rett til å kontakte oss for å rette eller slette unøyaktige personopplysninger angående. Når du tar hensyn til formålet med behandlingen, står du også fritt til å få fullført ufullstendige personopplysninger, inkludert ved å gi en utfyllende uttalelse.
Du har rett til å skaffe deg fra oss sletting av personopplysninger om deg selv.
Du har rett til å kontakte oss for å sette begrensningen for behandlingen, som begrenset våre behandlingsmyndigheter
Du har rett til å motta personopplysningene du gir i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og å overføre disse dataene til en tredjepart.
Du har rett til å kontakte oss til gjøre innsigelse på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon, når som helst til behandling av personlige data a.
Du har rett til ikke å være underlagt en avgjørelse utelukkende basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger angående deg eller som i betydelig grad påvirker deg. Når du trenger å innse denne retten, kan du kontakte oss for å tilby hjelp.
For å beskytte personvernet og sikkerheten til dine personlige data, kan vi be om data fra deg for å gjøre det mulig for oss å bekrefte din identitet og rett til å få tilgang til slike data, samt å søke etter og gi deg de personlige dataene vi opprettholder. Det er tilfeller der gjeldende lover eller forskriftskrav tillater eller krever at vi nekter å oppgi eller slette noen eller alle personopplysningene vi oppbevarer.
Du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter. Vi vil svare på forespørselen din innen 30 dager.

4.2 Kontroll Y våre D etails

Hvordan kan jeg sjekke personopplysningene mine
Du kan sjekke personopplysningene dine ved å skrive inn "Min konto".

Slette din i nformasjon
Vennligst c takt oss når du finner det nødvendig å slette jeg n formasjon:

Personlig data for å levere, forbedre og utvikle våre produkter og tjenester. Hvis denne typen data blir slettet, vil kontoen din være nær fordi kontoen din ikke kan brukes normalt uten denne typen data.
Personlig data som vi bruker for å kommunisere med deg. Hvis denne typen data blir slettet, kan vi ikke kontakte deg. Ta avgjørelsene dine forsiktig.
Personlig data for å tilby og måle målrettede annonser og tjenester. Hvis denne typen data blir slettet, vil du ikke motta de siste markedsføringsnyhetene og personlige shoppingtjenester.
Personlig data relatert til å fremme sikkerhet og sikkerhet. Hvis denne type data er slettet, vil kontoen din bli sterkt truet med at du ikke kan bruke accou n t normalt.

Hvis du sletter dataene dine, har vi ingen forpliktelse til å beholde dataene dine, og vi kan slette alle eller alle dine data uten ansvar. Vi kan imidlertid beholde data relatert til deg hvis vi mener det kan være nødvendig å forhindre svindel eller fremtidig misbruk, hvis det kreves av loven eller for legitime formål, for eksempel analyse av ikke-personlige data, kontogjenoppretting, revisjon av våre poster og håndheve våre rettigheter og forpliktelser i henhold til våre avtaler.

4.3 Barn

Vennligst bekreft at når du er enig i denne personvernerklæringen, er alderen din minst 16 år gammel, eller du har en verges autorisasjon. Ta kontakt med oss umiddelbart hvis du blir klar over at et barn under 16 år har gitt oss personlige data.